Strona główna/Main Page | Kontakt/Contact us 

Inauguracja projektu

The inauguration of the project

 

 

W dniu 11 października b.r. nastąpiła inauguracja projektu Socrates Comenius „Sztuka jako most pomiędzy ludźmi różnych kultur”. Rodzicom została przedstawiona prezentacja multimedialna poświęcona celom projektu, informacjom na temat szkoły partnerskiej i miejscowości Leca de Palmeira oraz sposobu realizacji. Organizatorzy prosili o włączanie się w realizację projektu.

In October, during the parent teacher meeting, there was a solemn inauguration of the project ‘The art as a bridge between people of different cultures’ within Socrates Comenius . There was a multimedia presentation that showed the aims of the project. Parents and teachers had a chance to see some photos from the partnership school and town. Parents have been invited to the cooperation.

Prezentacja projektu

 

 

 

   

 

 

   
   
   

 

 

                                           Copyright 2010