Strona główna/Main Page | Kontakt/Contact us 

KRONIKA WIZYTY SZKOŁY PARTNERSKIEJ

Dzień 1.- 27.05.2011 r.

 • Powitanie na lotnisku w Warszawie

 • Welcome at the airport in Warsaw

   

Dzień 2.- 28.05.2011 r.

 • Powitanie w szkole

 • Warsztaty teatralne

 • Zabawy integracyjne

 • Spotkanie z innymi grupami projektowymi

 • Próba przedstawienia "Ballada o Bodzanowie"

 • Welcome at school

 • Drama activities

 • Integrating  games

 • Meeting with other project groups

 • The rehearsal of the play titled “Ballad about Bodzanow”

   
   

Dzień 3.- 29.05.2011 r.

 • Wyjazd do Żelazowej Woli

 • Wysłuchanie koncertu muzyki Fryderyka Chopina

 • Zwiedzanie domu kompozytora

 • Visit in Żelazowa Wola

 • Listening to the Chopin’s music  concert

 • Sightseeing the ‘Chopin House’
   

Dzień 4.- 30.05.2011 r.

 • Wyjazd do Płocka

 • Zwiedzanie Ratusza

 • Spotkanie z władzami miasta

 • Warsztaty fotograficzne

 • Visit in Płock

 • Sightseeing

 • Visit in the Town Hall

 • Meeting with town authorities

 • Photography workshop

   
   
   

Dzień 5.- 31.05.2011 r.

 • Prezentacja projektu Comenius w gimnazjum w Nowym Miszewie

 • Warsztaty tańca polskiego w gimnazjum w Nowym Miszewie

 • Warsztaty rękodzieła w Domu Pomocy Społecznej "Nad Jarem"

 • Warsztaty tańca portugalskiego

 

 • Presentation of the Comenius Programma Project at Junior High School in Nowe Miszewo.

 • Polish dancing activities in Nowe Miszewo

 • Participation in the handicraft workshops in Social and Nursing  Institution in Miszewo.

 • Portuguese dancing activities.

 

   
   
   
   

Dzień 6.- 01.06.2011 r.

 • Wyjazd do Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

 • Zwiedzanie skansenu

 • Warsztaty tematyczne

 • Lekcje pokazowe

 • Popołudniowe zajęcia sportowe w Bodzanowie

 

 • Visit in Sierpc

 • Sightseeing the Heritage Park

 • Participation in some theme workshops

 • Some theme lessons

 • Afternoon sport games and activities in Bodzanów

 

   
   
   
   
   

Dzień 7.- 02.06.2011 r.

 

 • Warsztaty tańca w Szkole Podstawowej w Łętowie

 • Wspólne lekcje z naszymi gośćmi

 • Warsztaty plastyczne inspirowane muzyką Chopina

 • Dancing activities at Primary School in Łętowo

 • Common lessons

 • Art activities inspired with Chopin’s music
   
   
   
   
   
   
   

Dzień 8.- 03.06.2011 r.

 • Wizyta w Szkole Podstawowej w Cieślach

 • Zwiedzanie mini zoo

 • Wizyta w Urzędzie Gminy w Bodzanowie

 • Warsztaty kulinarne

 • Spotkanie podsumowujące z udziałem zaproszonych gości

 • Prezentacja szkoły portugalskiej

 • Koncert utworów Chopina w wykonaniu uczniów

 • Pokaz tańca portugalskiego

 • Visit at Primary School in Cieśle

 • Visit in minizooo

 • Visit in Commune Office in Bodzanów

 • Cuisine workshop

 • General meeting with invited guests

 • Multimedia presentation of the portuguese  group

 • Performance of the Chopin music by Comenius participants

 • Show of the portuguese dances

   
   
   
   
   
   
   
   
   

Dzień 9.- 04.06.2011 r.

 

 • Spotkanie w szkole podsumowujące wizytę partnerską
 • Ewaluacja projektu- ankiety
 • Wyjazd do Płocka
 • Zwiedzanie Muzeum Mazowieckiego w Płocku- "noc w muzeum"
 • Ognisko pożegnalne w Borowicach
 • Summary of the visit

 • Evaluation research

 • Visit in Płock

 • Evening farewell bonfire in Borowice

 

   

Dzień 10.- 05.06.2011 r.

 • Zwiedzanie Warszawy
 • Pożegnanie na lotnisku
 • Sightseeing Warsaw

 • Farewell at the airport

   
   

 

 

                                           Copyright 2010