Strona główna                              

 

Zostawiajmy po sobie dobre imię i trwał± pamięć w¶ród ¶miertelnych, aby życie nasze nie przeszło nadaremnie.

Leonardo da Vinci

 

Nadanie szkole sztandaru

 

 

Ceremoniał szkolny

 

 

Adresy

 

 

Podziękowania

 
Zdjęcia  

Film