POWRÓT

„Wolontariat jest dla każdego” 

     

17 grudnia 2015r. reprezentacja Szkolnego Klubu Wolontariuszy pn. HAKUNA MATATA: Oliwia Golis, Aleksandra Sumlińska i Kuba Nowacki z opiekunem p. Anną Celmer, wzięła udział w konferencji  wolontariatu pn. „Wolontariat jest dla każdego” zorganizowanej w ramach projektu pn. „Wolontariackie aktywności obywatelskie w Regionie Płockim“ realizowanego przez Fundację Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem” ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Operacyjnego FIO.

Organizatorami konferencji byli: Starosta Płocki – p. Mariusz Bieniek oraz Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem”.

Na spotkaniu Prezes Zarządu Fundacji Pani Iwona Marczak przedstawiła informacje o efektach projektu. Zaprezentowali się również beneficjenci projektu. Następnie wręczone zostały statuetki laureatom konkursu pn. „Wolontariat – budowanie lokalnej solidarności społecznej”.

Konkurs organizowany był w dwóch kategoriach konkursowych:

  • I grupa – wolontariat indywidualny – wolontariusze młodzieżowi jak i dorośli prowadzący działania indywidualnie.

  • II grupa – wolontariat grupowy – grupy inicjatywne, grupy młodzieżowe, dorośli, seniorzy wolontariusze z organizacji pozarządowych.

Nasi wolontariusze zostali zgłoszeni do udziału w konkursie w kategorii – wolontariat grupowy. Odebraliśmy z rąk Starosty Płockiego p. Mariusza Bieńka statuetkę Laureat konkursu - Wolontariat – budowanie lokalnej solidarności społecznej oraz certyfikat uczestnictwa w projekcie.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Fundacji Młodzi Razem: www.mlodzirazem.pl/wolontariat/index.php

Dziękuję wolontariuszom za podejmowane działania i trud na rzecz potrzebujących. Bez was nie było by tego sukcesu.

Anna Celmer