POWRÓT

SZKOLENIE WOLONTARIUSZY

     

 

W poniedziałek, 9 listopada br. grupa wolontariuszy uczestniczyła w drugim  szkoleniu w ramach projektu „Wolontariackie aktywno¶ci obywatelskie w Regionie Płockim”, prowadzonym przez Fundację Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem”. Warsztaty pn. „Tworzymy  młodzieżowe kluby wolontariusza”  prowadziła pani Emilia Winiarska. Dowiedzieli¶my się między innymi jakie działania mog± podejmować wolontariusze, stworzyli¶my sylwetkę wolontariusza oraz  zastanawiali¶my się nad nazw± dla Szkolnego Klubu Wolontariusza. Padło wiele propozycji, jednak ostatecznie w drodze głosowania, wygrała nazwa zaproponowana przez Sandrę ¦ladowska „Hakuna Matata” .  Sandra w nagrodę otrzymała 2 pendrive. Warsztaty były także okazj± do poznania siebie  i uczestników spotkania.   

Anna Celmer