POWRÓT

Sprawozdanie z programu profilaktycznego-NOE

 

     

W piątek 9 czerwca 2017 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Programie Profilaktycznym Noe. Realizatorami zajęć byli terapeuci Grażyna Rutkowska i Andrzej Rakowski z Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Płocku.

Celem programu było uświadomienie młodzieży o konsekwencji picia alkoholu a także przekształcenie nieprawidłowych przekonań panujących wśród młodzieży, ma on również motywować do podejmowania osobistych postanowień o zaniechaniu danego działania oraz ukazywać sprzeczności między cenionymi wartościami a zachowaniami alkoholowymi.

Program prowadzony był w sposób przystępny, terapeuci zachęcali uczniów do aktywnego udziału i wysnuwania wniosków.

Program dostarczył uczniom wiedzy o negatywnych następstwach wynikających z picia alkoholu. Poza tym wyzwolił mnóstwo emocji towarzyszących aktywności i zaangażowania uczniów w przebieg programu.

Z pewnością świadomość zagrożeń chorobą alkoholową skutecznie wpłynie na postawę uczniów wobec alkoholu.