POWRÓT

Apel "Dyskryminacja ze względu na pochodzenie etniczne"

     

W dniu  28 września b. r.  klasa 2 a przygotowała apel poświęcony tematyce antydyskryminacyjnej ze względu  na pochodzenie etniczne. Uczniowie przypomnieli  podstawowe pojęcia związane z dyskryminacją. Podkreślili zależność między mową nienawiści a przemocą. Gimnazjaliści zostali także zapoznani z zapisami w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawą o systemie oświaty, w których są odpowiednie artykuły mówiące o prawie człowieka do poszanowania inności oraz życia zgodnie z własnymi przekonaniami.

Małgorzata Rybicka