POWRÓT

DZIEŃ NAUCZYCIELA 2017

     

W Publicznym Gimnazjum im. Polskiej Organizacji Zbrojnej w Bodzanowie obchodzono Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji Samorząd Uczniowski przygotował przedstawienie o charakterze humorystycznym. Naśladując nauczycieli oraz uczniów „szkolni aktorzy” świetnie odtworzyli lekcję w postaci komedii.

Po świetnym przedstawieniu Przewodnicząca Rady Pedagogicznej wręczyła Panu Krzysztofowi Jakubiakowi statuetkę najbardziej ulubionego nauczyciela wybranego przez uczniów.

Kolejnym punktem „Dnia Nauczyciela” były odznaczenia w postaci Nagrody Dyrektora Szkoły. Wyróżnienia z rąk Pana Macieja Łukasiewicza otrzymali:

- Pani Beata Chojnacka,

- Pani Jolanta Leszczyńska,

- Pani Sylwia Pułtorak,

- Pani Marzena Sikora,

- Pani Elżbieta Szymańska,

- Pani Janina Wiśniewska.

 Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Dyrektor Szkoły Pan Maciej Łukasiewicz składa wszystkim Nauczycielom, Wychowawcom, Pedagogom wyrazy uznania i szacunku wobec codziennej pracy, poświęcenia i serca okazywanemu młodemu pokoleniu.

Krzysztof Jakubiak