POWRÓT

Podsumowanie akcji „GÓRA GROSZA”

     

Akcja „Góra Grosza” przeprowadzana jest w szkołach i przedszkolach w całej Polsce od 27 listopada 2017 r do 2 stycznia 2018 r. Polega na zbiórce monet (od 1 gr do 5 zł).  Celem jest  uświadomienie dzieciom i młodzieży, że najdrobniejsze monety zebrane w tak dużej ilości mogą stworzyć fundusz, dzięki któremu udzielona zostanie pomoc bardzo wielu ich koleżankom i kolegom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. Dzięki zebranym środkom Towarzystwo Nasz Dom utworzyło już kilkanaście domów dla dzieci, pomogło w utworzeniu kilkunastu kolejnych. W takich domach, w przeciwieństwie do wielu dużych instytucji, dzieci mają realną szansę wrócić do swojego domu i znajdują uczucie, zrozumienie i efektywną pomoc dla siebie i własnych rodzin.

        Żeby zachęcić wszystkich do udziału w akcji, Samorząd Uczniowski i koło wolontariuszy ogłosiło konkurs na największą ilość zebranych monet. 

Akcja „Góra Grosza” zakończyła się w naszym gimnazjum 4 stycznia 2018r.

Zebrano 3373 monety o łącznej wartości   132,55 zł. Szczegółowe dane zestawiono w tabeli.

Wyniki konkursu:

I miejsce  - kl. 2c,  1463 monety

II miejsce - kl. 2a, 726  monet

III miejsce - kl. 2b,  450 monet

Dziękujemy za zaangażowanie wszystkim biorącym czynny udział w akcji.

ILOŚĆ ZEBRANYCH MONET I UZYSKANE KWOTY

 

 

klasa 2a

klasa 2b

klasa 2c

klasa 3a

klasa 3b

klasa 3c

razem (szt)

wartość w zł

1gr

224

236

744

181

-

130

1515

15,15

2gr

204

98

422

115

-

121

960

19,20

5gr

218

86

179

120

-

47

650

32,50

10gr

57

25

60

18

-

-

160

16,00

20gr

23

3

28

2

-

-

56

11,20

50gr

-

-

23

-

-

-

23

11,50

1zł

-

-

7

-

-

-

7

7,00

5zł

-

2

 

-

-

-

2

10,00

10zł

-

1

-

-

-

-

1

10,00

ilość monet

726

450

1463

436

-

298

3373

 

Wartość w zł

27,52

31,72

54,93

12,41

0,00

6,07

132,55

 

 

  II miejsce

  III miejsce

  I miejsce

   

 

 

 

 

Anna Celmer