POWRÓT

Sprawozdanie ze spotkania z Policją

     

16 listopada odbyły się spotkania z przedstawicielem Wydziału Prewencji Płockiej Policji Joanną Łopatowską oraz policjantami z Posterunku Policji w Bodzanowie-Januszem Kamińskim i Pauliną  Dymowską.

Omawiane były następujące zagadnienia: przejawy oraz przykłady demoralizacji, czyny karalne, korzystanie z internetu i portali społecznościowych, zamieszczanie informacji i pobieranie plików z internetu.

Prelegentka przestrzegła uczniów przed skutkami korzystania z używek. Zwróciła uwagę na obowiązek przestrzegania prawa w stosunku do funkcjonariuszy publicznych. Poinformowała  młodzież o konsekwencjach, jakie grożą osobie małoletniej, która nie przestrzega prawa oraz poinformowała o karach stosowanych w takiej sytuacji. Ponadto uczniowie zostali uświadomieni o tym, że od 13 roku życia odpowiadają za swoje czyny i ponoszą ich konsekwencje. Podczas spotkania z funkcjonariuszem policji uczniowie dowiedzieli się jak unikać zagrożeń związanych z wiekiem dorastania, co to są czyny karalne. Po prelekcji uczniowie mogli zadawać pytania.

Działania te ukierunkowane były przede wszystkim na wykształcenie u uczniów właściwych postaw i mechanizmów obronnych wobec zagrożeń ze strony negatywnych zjawisk społecznych jak: alkoholizm, narkomania, nikotynizm, przestępczość nieletnich, przemoc rówieśnicza.

Na zakończenie spotkania uczniowie podziękowali prowadzącej za ciekawą i interesującą prelekcję, z której wynieśli wiele cennych informacji.