POWRÓT

WYCIECZKA

     

9 lutego 2018 roku uczniowie klasy III b za zajęcie trzeciego miejsca w konkursie pod hasłem ,,Magiczna bombka” w ramach wygranej wybrali się do pizzerii Presto w Bodzanowie. Wyjście upłynęło w miłej i przyjemnej atmosferze. Głównym celem oprócz motywacji uczniów do podejmowania prób w przedsięwzięciach szkolnych była również integracja klasy, co z pewnością się powiodło.

 Bardzo serdecznie pragniemy podziękować sponsorom za przychylność oraz

przekazane środków na sfinansowanie nagród.

ü  Panu Wójtowi Jerzemu Staniszewskiemu

ü  Państwu Ewie i Januszowi Multonom właścicielom firmy TAURUS

ü  Dyrekcji Spółdzielczego Banku w Ciechanowie z odziałem w Bodzanowie

ü  Dyrekcji VISTULA Banku Spółdzielczego z Oddziałem w Bodzanowie

ü  Radzie Rodziców

Lidia Caban