POWRÓT

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

     

W dniu 21 czerwca 2018 r. w naszej szkole odbyło się uroczyste wręczenie nagród i dyplomów uczniom za bardzo dobre i dobre wyniki w nauce, za osiągnięcia w konkursach, za zaangażowanie w pracach na rzecz szkoły oraz akcjach charytatywnych. Rodzice otrzymali podziękowania za wzorowe wychowanie dzieci i zaangażowanie w pracy na rzecz szkoły.  Uczniowie klas II i III przygotowali montaż słowno-muzyczny.

22 czerwca odbył się krótki apel, gdzie Pan  Dyrektor Maciej Łukasiewicz wręczył świadectwa z wyróżnieniem najlepszym uczniom w szkole oraz dyplomy tym, którzy aktywnie pracowali i rozwijali swoje zainteresowania w kołach przedmiotowych i reprezentowali szkołę w zawodach sportowych.  Pozostałe świadectwa wychowawcy wręczyli swoim wychowankom w klasach.

Dyrektor szkoły podziękował wszystkim za całoroczną pracę i życzył udanych wakacji.

Elżbieta Szymańska