POWRÓT

DZIEŃ KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ

     

15 października 2018 roku obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Edukacji Narodowej- popularnie zwany Dniem Nauczyciela. W tym dniu, poprzez krótką Akademię zorganizowaną przez Samorząd Uczniowski złożyliśmy serdeczne życzenia oraz ogromne podziękowania wszystkim nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi za codzienny trud i serce włożone w pracę  na rzecz szkoły i młodzieży.

Uczniowie naszej szkoły piosenką oraz słowami uświetnili ten wyjątkowy dzień roku szkolnego, przygotowali humorystyczne scenki, obrazujące ciężką pracę nauczyciela oraz  z życzeniami w imieniu swoim i Rady Rodziców wręczyli  kwiaty i słodkie upominki.

Na zakończenie głos zabrała  p. Dyrektor Beata Chojnacka, która mówiła o trudnej, ale jednocześnie ważnej roli nauczyciela. Podziękowała za dotychczasowe zaangażowanie oraz życzyła wytrwałości w tym wyjątkowym zawodzie. Zgodnie z tradycją Pani Dyrektor wręczyła Nagrody Dyrektora wyróżnionym nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi: p. Elżbiecie Szymańskiej, p. Sylwii Pułtorak, p. Annie Celmer,  p. Monice Krzemińskiej, p. Wiesławie Witkowskiej, p. Andrzejowi Krawczykowi. Również gratulacje spłynęły dla nauczycieli wyróżnionych do Nagrody Wójta Gminy: p. Beacie Wrońskiej.

Dorota Guzińska