POWRÓT

Wspomnienia o Herbercie

     

12 grudnia odbył się w naszej szkole apel poświęcony obchodom Roku Zbigniewa Herberta.

29 października minęła 94. rocznica urodzin poety.  Sejm Rzeczpospolitej Polski ogłosił rok 2018 Rokiem Zbigniewa Herberta, jednego z najświetniejszych polskich a zarazem europejskich poetów drugiej połowy XX w.

 Z tej okazji koło teatralne naszego gimnazjum przygotowało apel poświęcony  wspomnieniom tego znakomitego artysty. Uczniowie przybliżyli wszystkim życie i twórczość poety w formie prezentacji multimedialnej. Zwrócono uwagę, iż w epoce kryzysu wartości i głębokiego zwątpienia Zbigniewa Herbert zawsze stał po stronie zasad: w sztuce – kanonu piękna,   hierarchii     i rzemiosła, w życiu – kodeksów etycznych, jasno rozróżniając pojęcia dobra i zła. Był uosobieniem wierności - samemu sobie i słowu. W poezji wyrażał umiłowanie wolności, wiarę w godność jednostki, jej moralną siłę. Patriotyzm rozumiał jako miłość surową wymagającą solidarności  z poniżonymi i cierpliwej pracy nad przywracaniem pojęciom ich rzeczywistych znaczeń.

 Wspomnienia przywołały Herberta jako twórcę, m.in. ,,Pana Cogito’’   w postaci fragmentów jego poezji. Młodzież podkreśliła wielkie zasługi poety jako dramatopisarza oraz autora rysunków inspirowanych na dziełach wielkich twórców europejskich na przestrzeni wieków.

Kiedy 28 lipca 1998 r. zmarł Zbigniew Herbert , ,,Pan Cogito’’ pozostał sam.

Iwona Cios