POWRÓT

GÓRA GROSZA 2019

     

            Akcja „Góra Grosza” przeprowadzana jest w szkołach i przedszkolach w całej Polsce. Polega na zbiórce monet (od 1 gr do 5 zł).  Celem jest  uświadomienie dzieciom i młodzieży, że najdrobniejsze monety zebrane w tak dużej ilości mogą stworzyć fundusz, dzięki któremu udzielona zostanie pomoc bardzo wielu ich koleżankom i kolegom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. Dzięki zebranym środkom Towarzystwo Nasz Dom utworzyło już kilkanaście domów dla dzieci, pomogło w utworzeniu kilkunastu kolejnych. W takich domach, w przeciwieństwie do wielu dużych instytucji, dzieci mają realną szansę wrócić do swojego domu i znajdują uczucie, zrozumienie i efektywną pomoc dla siebie i własnych rodzin.

Żeby zachęcić wszystkich do udziału w akcji, Samorząd Uczniowski i koło wolontariuszy ogłosiło konkurs na największą kwotę. 

Akcja „Góra Grosza” zakończyła się w naszym gimnazjum 4 stycznia 2019r.

Zebrano  3007 monet o łącznej wartości 69,03  zł.

Szczegółowe dane zestawiono w tabeli.

 

klasa 3a

klasa 3b

klasa 3c

razem

wartość w zł

1gr

661

38

901

1600

16,00

2gr

423

31

440

894

17,88

5gr

301

12

134

447

22,35

10gr

8

1

28

37

3,70

20gr

7

0

11

18

3,60

50gr

7

0

4

11

5,50

ilość monet

1407

82

1518

3007

 

wartość

35,82

1,7

31,57

 

69,03

           

Wyniki konkursu:

I miejsce  - kl. 3a,

II miejsce - kl. 3c,

III miejsce - kl. 3b

Dziękujemy za zaangażowanie wszystkim biorącym czynny udział w akcji.

                                                                                                                              Anna Celmer