POWRÓT

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019

     

Nadszedł upragniony przez uczniów dzień zakończenia roku szkolnego. Uroczystość rozpoczęła się od wykonania poloneza przez absolwentów klas trzecich, a następnie odbyły się występy artystyczne, podczas których mieliśmy okazję podziwiać naszą uzdolnioną młodzież. Dominowały teksty nostalgiczne z dużą dawką nauk, jak poradzić sobie w kolejnych etapach życia. Wszystkich zebranych powitała Pani Dyrektor - Beata Chojnacka, a następnie głos zabrała Sekretarz Gminy Bodzanów- p. Iwona Rakowska, odczytując list od Wójta Gminy - p. Jerzego Staniszewskiego. W dalszej kolejności miało miejsce nagradzanie trzecioklasistów za ich wyniki w nauce, zachowanie, aktywność społeczną, artystyczną i sportową. Także rodzice uczniów, nauczyciele i pracownicy szkoły otrzymali od Pani Dyrektor podziękowania za pracę na rzecz gimnazjum.

Małgorzata Rybicka