POWRÓT

Stypendia za wyniki w nauce

w I semestrze roku szkolnego 2018/19

w Publicznym Gimnazjum im. POZ w Bodzanowie

 

     

Stypendia za wyniki w nauce otrzymali:

Zuzanna Pańka średnia ocen 5,12;

Aleksandra Oracka średnia ocen 5,00;

Wiktoria Moczyńska średnia ocen 5,00;

Igor Kwiatkowski średnia ocen 4,94;

Miłosz Chrząszczewski średnia ocen 4,76;

Gratulujemy!!!

Elżbieta Szymańska