POWRÓT

DZIEŃ WOLONTARIUSZA

 ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI

     

5 grudnia 2018 r., już po raz czwarty, na sali gimnastycznej w szkole podstawowej odbyły  się  gminne obchody Dnia Wolontariusza. Uroczystość została zorganizowana przez pracowników GOPS-u z Panią Bogusławą Bartczak na czele i Panią Marzenę Czernicką z Centrum Wolontariatu. Imprezę poprowadził Radny Powiatu Pan Paweł Bogiel.  W tym roku na uroczystości obecni byli zaproszeni goście: Wójt Gminy Bodzanów Pan Jerzy Staniszewski, Przewodniczący Rady Gminy Pan Paweł Różański, dyrektorzy szkół oraz wolontariusze z gimnazjum, ze szkoły podstawowej wraz z rodzicami, nie zabrakło również absolwentów. Po przemówieniach, wystąpił zespół wokalny The Voice Orkiestra pod kierunkiem Pana Marcina Jędrzejewskiego. Następnie wolontariusze zaprezentowali się w przedstawieniu pt. „Dary czterech wróżek”.  Później organizatorzy wręczyli wolontariuszom podarunki i dyplomy podziękowania za trud wkładany w pomaganie innym.  Po części oficjalnej wszyscy mogli poczęstować się pysznym tortem i ciastami.

 

Po raz kolejny wolontariusze nie zawiedli. W sobotę 8 grudnia odbyła się Świąteczna  Zbiórka żywności, która została zorganizowana przez GOPS i Centrum Wolontariatu w Bodzanowie. Wolontariusze z gimnazjum i szkoły podstawowej oraz absolwenci, zbierali żywność w sześciu sklepach w Bodzanowie i Chodkowie. Uczniowie pełnili dyżury od 3 do 8 godzin. Najdłużej pracowali: Krzysztof Serwiński i Piotr Lewandowski. Zebrane produkty będą przekazane osobom najbardziej potrzebującym pomocy. Dziękuję wszystkim wolontariuszom za ich trud oraz czas poświęcony na pomaganie potrzebującym.

                                                                                      Anna Celmer