KLUB PRZYJACIÓŁ ZIEMI BODZANOWSKIEJ

 

KONKURS CZYSTY LAS 2008...

      Na terenie gminy Bodzanów istniało wysypisko śmieci, które zostało rok temu zamknięte, spowodowało to pojawienie się większej ilości dzikich wysypisk. Źródłem wiedzy stały się ankiety przeprowadzane przez uczniów podczas akcji Sprzątania Świata jak również biuletyn „Stan środowiska w powiecie płockim”.

      Naszym głównym celem jest stworzenie mapy internetowej z lokalizacją dzikich wysypisk na terenie gminy Bodzanów, uświadomienie mieszkańcom gminy w jaki sposób można zmniejszać ilość odpadów i co z nimi zrobić.

20 czerwca 2007 roku  Dzień Odpadów w Publicznym Gimnazjum w Bodzanowie.

Harmonogram imprezy: konkurs talentów na wiersz, piosenkę o tematyce ekologicznej, plakaty, wiosenną kolekcję mody z makulatury i odpadów, konkursy indywidualne i klasowe na największą ilość zebranej makulatury i puszek aluminiowych oraz występ Koła Teatralnego z przedstawieniem o tematyce ekologicznej.

 

 

      © Copyright 2007.  Powered by Adam Budek i Mateusz Rymarczyk  pod opieką Anny Lisieckiej