POWRÓT

 

 

     

PRZEKAŻCIE 1 %

NA RZECZ

PUBLICZNEGO GIMNAZJUM w BODZANOWIE

przez HUFIEC ZHP "MAZOWSZE" PŁOCK

Związek Harcerstwa Polskiego- Chorągiew Mazowiecka

znajduje się na liście organizacji, które posiadają status organizacji pożytku publicznego i z tego tytułu ma prawo otrzymywać 1% podatku, a dalej przesłać ją do hufca i jego jednostek.

Jak przekazać 1% PIT- 36, PIT- 37, PIT- 38

KROK 1:

Wypełniamy zeznanie podatkowe PIT:

W sekcji H wpisujemy kolejno informacje:

1. w polu 124- numer KRS 0000291419

2. w polu 125- kwotę wyliczoną, nie większą naszego podatku po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół

3. w polu 126- Cel szczegółowy 1%

Hufiec ZHP "Mazowsze" Płock Publiczne Gimnazjum w Bodzanowie

KROK 2: Urząd Skarbowy przekazuje kwotę 1% na konto Chorągwi Mazowieckiej ZHP, a Chorągiew      przesyła ją dalej do hufca i jego jednostek.